Miriam Bilková
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A PORADENSTVO

Poradenstvo

V dnešnom podnikateľskom prostredí je veľké množstvo možností akou formou podnikať, ako viesť evidenciu príjmov a výdavkov, zásoby, odpisy a pod. Nie všetko je v zákonoch jasné, preto je podnikateľ nútený obrátiť sa o pomoc na niekoho, kto má v tejto spleti paragrafov prehľad a skúsenosti. 

Daňové priznania

VŠETKY TYPY DANÍ

Pripravím všetky typy daňových priznaní. Daňové priznanie pre fyzické osoby typu A alebo B, daňové priznanie pre právnické osoby, aj neziskové organizácie.
 

Vedenie účtovníctva

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Ste SZČO, FO, PO? Neviete ako viesť evidenciu príjmov, výdavkov, odpisy? Som tu pre Vás! Vediem jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo či daňovú evidenciu. Dohodnite si stretnutie a určite sa dohodneme!
 

Mzdy a personalistika

SPRACOVANIE A PREHĽADY

Máte zamestnancov? Treba pre nich pravidelne pripraviť mzdy. A to ešte len týmto všetko začína! Z miezd treba odviesť odvody do poisťovní, preddavky na daň, viesť osobnú agendu zamestnancov. Všetko toto pre Vás urobím! Dohodneme sa!